PM Kisan : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीच्या लाभासाठी ई-केवायसी, भूमी अभिलेख नोंदी, बँक खाती आधारला जोडावी लागणार, नाहीतर येणार नाही 14 वा हप्ता..,

PM Kisan Yojana 14th Installment Update 2023 : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतील 14व्या हप्त्याचा लाभ मिळविण्यासाठी केंद्र शासनाने लाभार्थींच्या भूमी अभिलेख नोंदी पोर्टलवर अद्ययावत करणे, लाभार्थींची बँक खाती आधार क्रमांकास जोडणे, ई-केवायसी KYC प्रमाणीकरण बंधनकारक केले आहे.

शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरीता प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबास पती, पत्नी व त्यांची 18 वर्षाखालील अपत्ये यांना दोन हजार रूपये प्रती हप्त्याप्रमाणे तीन हप्त्यात सहा हजार रूपये प्रती वर्षी थेट लाभ बँक खात्यात जमा करण्यात येतो. या योजनेच्या सुरूवातीपासून एकूण 13 हप्त्यात राज्यातील 110.39 लाख लाभार्थींना रक्कम 23,607.94 कोटी लाभ दिला आहे. केंद्र शासन स्तरावर योजनेच्या एप्रिल, 2023 ते जुलै 2023 कालावधीतील 14व्या हप्त्याचे नियोजन सुरू आहे. माहे मे 2023 मध्ये या हप्त्याचा लाभ दिला जाईल.

👉 अधिक माहितीसाठी पीएम किसान योजनेच्या Https://Pmkisan.Gov.In/ या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी.

1) भूमि अभिलेख नोंदी अद्ययावत करणे प्रलंबित असलेल्या लाभार्थींनी संबंधित तहसिलदार तथा तालुका नोडल अधिकारी पीएम किसान यांच्याकडून नोंदी अद्ययावत करून घ्याव्यात.

2) बँक खाती आधार क्रमांकास जोडणे आणि ई-केवायसी प्रमाणीकरण या दोन्ही बाबींची पुर्तता लाभार्थीने स्वत: करायची आहे.

3) लाभार्थीने स्वत:च्या सोईनुसार ई-केवायसी पडताळणीसाठी  पीएम किसान पोर्टलवर लिंक आधारे किंवा सामाईक सुविधा केंद्रामार्फत ई-केवायसी पडताळणी करावी.

4) बँकेत समक्ष जाऊन बँक खाते आधार क्रमांकास जोडून घ्यावे.

वरील बाबींची पूर्तता केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना पुढील हप्त्याचा लाभ अदा करणार असल्याचे केंद्र शासनाने स्पष्ट केले आहे.

पीएम किसान योजनेतील पात्र लाभार्थी हे राज्य शासनाच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेसाठी देखील पात्र राहतील. त्यांना पीएम किसान योजनेप्रमाणे अतिरिक्त सहा हजार रूपये वार्षिक देय राहील.

पीएम किसान योजनेच्या 14व्या आणि पुढील हप्त्याचा लाभ मिळण्यासाठी राज्यातील लाभार्थ्यांनी आजअखेर पूर्तता केली नसलेल्यांनी तीनही बाबींची दि. 30 मे 2023 पूर्वी पूर्तता करावी, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत केले आहे.

👉 अधिक माहितीसाठी पीएम किसान योजनेच्या https://pmkisan.gov.in/ या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी.


Scroll to Top